Master Trening

Master Trening je namenjen vlasnicima smeštaja, menadžerima marketinga i prodaje hotela, turističkih agencija i turističkih organizacija. U pitanju je veoma ozbiljna i intenzivna obuka, kakvu ne možete dobiti ni na jednom drugom mestu.

Module 1Uvod
Unit 1Način rada na Master treningu
Unit 2Uvod u Master Trening
Unit 3Digitalni ciklus gosta i levak prodaje u turizmu
Module 2Važnost, karakteristike, optimizacija i uređivanje sajtova
Unit 1Zašto je važno imati web sajt
Unit 2Najčešće greške na turističkim sajtovima
Unit 3Kako da dodatno poboljšate sajt hotela/agencije?
Unit 4Šta je WordPress?
Unit 5Kreiranje sajta na WordPress.com domenu
Unit 6Zadatak 1 - Napravite svoj WordPress sajt
Unit 7Šta je SEO?
Unit 8On Page SEO
Unit 9Zadatak 2: Napišite dobro optimizovani tekst
Unit 10Šta je link building i kako dobiti linkove za turističke sajtove?
Unit 11Pojam i značaj Landing Page-a
Unit 12Zašto su važni HTML i CSS?
Unit 13Google Analytics osnove
Unit 14Rezime 1
Module 3Facebook oglašavanje
Unit 1Osnove Facebook promocije u turizmu
Unit 2Zadatak 3 - Dobri i loši primeri
Unit 3Jednostavno kreirajte dobar video za Facebook i Instagram
Unit 4Uvod u Facebook oglašavanje
Unit 5Struktura Facebook kampanje i kreiranje oglasa u Ads Manager-u
Unit 6Canva - Alat za kreirianje vizuala
Unit 7Zadatak 4 - Napravite svoju Facebook kampanju
Unit 8Rezime 2
Module 4E-mail Marketing
Unit 1Osnove email marketinga
Unit 2MailChimp
Unit 3URL označavanje linkova
Unit 4Optimizacija e-mail marketing kampanja
Unit 5Zadatak 5 - Pokrenite prvu e-mail kampanju
Module 5Google AdWords
Unit 1Google AdWords Display oglašavanje
Unit 2Keyword planner
Unit 3Google AdWords Search oglašavanje
Unit 4Kreiranje AdWords Search kampanje
Unit 5Zadatak 6 - Procena rentabilnosti kampanje
Module 6Praćenje i optimizacija kampanja
Unit 1Analitika i optimizacija Facebook oglasa
Unit 2Analitika i optimizacija Google AdWords oglasa
Unit 3Rezime 3
Module 7Remarketing
Unit 1Značaj Remarketinga
Unit 2Facebook Custom Audience
Unit 3Facebook Pixel
Unit 4Facebook remarketing kampanja
Unit 5Zadatak 7 - Napravite Facebook Custom Audience
Unit 6Google AdWords Remarketing
Module 8Konverzije
Unit 1Pojam i značaj konverzija
Unit 2Facebook konverzije
Unit 3AdWords konverzije
Unit 4Definisanje konverzija u Google Analytics-u
Unit 5Rezime 4
Unit 6Šta nakon Master treninga?