Digital Marketing Osnove

Trenutni status
Niste prijavljeni
Cijena
29 EUR
Počnite

Savladajte osnove digitalnog marketinga uz ovaj online kurs

Šta ćete naučiti na ovom kursu?

Kurs je kreiran prateći zahteve aktuelnih oglasa za startne pozicije u digitalnom marketingu !

Pregledali smo ogroman broj oglasa za entry-level pozicije, izdvojili osnovne i dodatne veštine koje poslodavci u Amerci i Zapadnoj Evropi najčešće traže i sadržaj kursa prilagodili tim realnim potrebama na tržištu.