Kurs Instagram Marketinga

Trenutni status
Niste prijavljeni
Cijena
33 EUR
Počnite

Dobrodošli na Instagram Marketing Kurs!

Ispod je dat prikaz modula u okviru kojih se nalaze pojedinačne lekcije. Lekcije nije moguće preskakati, morate svaku otvoriti.

U desnom sidebar-u se nalazi navigacioni meni seminara preko kojeg možete pratiti svoj napredak na seminaru ili se vraćati na prethodne lekcije koje vi želite.

Za sva dodatna pitanja možete mi pisati na kontakt@milanstojkovic.com. Želim Vam uspešan i koristan kurs! 🙂