Šta je TripAdvisor Popularity Index i zašto je bitan?

TripAdvisor Popularity Index je faktor koji određuje rang listu ugostiteljskih objekata kada korisnici vrše pretragu na poznatom sajtu TripAdvisor.

Prostim rečima, TA Popularity Index odlučuje na kom mestu će se naći Vaš hotel u Beogradu, kada neko vrši pretragu hotela u Beogradu na ovom sajtu. Ako ste već među TOP 20 rezultata na ovoj listi verovatno već znate koliko je ovo značajno, a ako niste, možda i ne znate koliko novih gostiju propuštate.

TripAdvisor Popularity Index

Osnovni kriterijum za TA Popularity Index jesu naravno recenzije korisnika i njihove prosečne ocene. Za razliku od nekih drugih sajtova koji rangiranje hotela vrše prema ceni ili kategoriji hotela, TripAdvisor koristi specijalni algoritam koji kao glavni faktor uzima iskustva običnih turista, i to: kvantitet, kvalitet i učestalost ovih iskustava (recenzija).

Kako da znate da li će vam hotel odgovarati? Možda vam odgovara cena, ali da li su sobe zaista čiste? Da li se hotel nalazi u bezbednom delu grada? Kakva je usluga? TripAdvisor Popularity Index pomaže turistima da dobiju odgovore na ova pitanja i donesu odluku o izboru hotela u kojem će odsesti, atrakcije koju će posetiti ili restorana u kojem će večerati.

Kako da imate što bolji Popularity Index?

Kao što sam već napisao, osnovni kriterijumi za TripAdvisor Popularity Index su kvantitet, kvalitet i učestalost recenzija.

Dakle, da biste bili dobro rangirani jednostavno morate imati recenzije bivših gostiju na svom TripAdvisor profilu. Što više recenzija, to bolje! Veći broj recenzija pokazuje da više ljudi dolazi u vaš objekat, a i ukupna ocena koju dobijete je mnogo relevantnija ukoliko je veći broj osoba učestvovao u njenom kreiranju – nije isto ako imate prosečnu ocenu 4.5 od 10 i od 200 bivših gostiju.

Ipak, nije bitan samo kvantitet, već i kvalitet recenzija koje dobijate. Potrudite se da dobijete što više pozitivnih recenzija i dobre ocene. Kako ćete to postići? Pružite svojim gostima najbolju uslugu i najbolje iskustvo. Poboljšajte nivo svoje usluge!

Nemojte misliti da se možete ušuškati ako imate dosta ostavljenih recenzija sa dobrim ocenama. Ako su poslednje recenzije starije od šest meseci to nije baš dobar pokazatelj, jer TripAdvisor želi da turisti na ovom sajtu dobiju najsvežije informacije o ponudama hotela. Ako je vaša usluga bila odlična pre godinu dana, ne znači da je takva i sada. Ohrabrujete zato stalno svoje goste da vas ocene na TripAdvisoru.

Dakle, što više recenzija gostiju imate i što je veći procenat pozitivnih uz veliku učestalost i skorašnjost tih recenzija, to će i TripAdvisor Popularity Index vašeg objekta biti veći, bićete bolje rangirani na TripAdvisor-u i osetićete izuzetno veliko povećanje broja gostiju u vašem objektu.

TripAdvisor je najveći sajt za deljenje turističkih iskustava u svetu i verovatno najznačajniji alat za vašu onlajn reputaciju.

Ukoliko je pojam onlajn reputacije u turizmu za vas relativno nov, obavezno pročitajte moje ranije napisane tekstove na ovu temu:

Šta je onlajn reputacija u turizmu?

Značaj onlajn reputacije u turizmu

Leave a Comment