Šta je TripAdvisor Popularity Index i zašto je bitan?

TripAdvisor Popularity Index je faktor koji određuje rang listu ugostiteljskih objekata kada korisnici vrše pretragu na poznatom sajtu TripAdvisor. Prostim rečima, TA Popularity Index odlučuje na kom mestu će se naći Vaš hotel u Beogradu, kada neko vrši pretragu hotela u Beogradu na ovom sajtu. Ako ste već među TOP 20 rezultata na ovoj listi … Čitaj Dalje