Kako odrediti najbolje vreme za postavljanje Facebook objave?

Najbolje vreme za postavljnje objave na Facebook-u se razlikuje od stranice do stranice. Pogledajte kako ga možete odrediti za svoju stranicu uz dodatne savete.

Verovatno dosta pažnje posvećujete dizajniranju svoje objave, odabiru prave fotografije i pravih reči… Ali, da li razmišljate o najboljem vremenu za objavu na Facebook stranici?

Sa preko 2.000.000.000  aktivnih korisnika u svetu, Facebook vam pruža ogromne mogućnosti za promociju proizvoda i ulsuga potencijalnim korisnicima.

Ali kako skrenuti pažnju tolikog auditorijuma na sebe, kako se izdvojiti u odnosu na konkurenciju i kako u tolikom broju ljudi doći do onih pravih?

kada bi bilo najbolje da postavim fb objavu

Verovatno dosta pažnje posvećujete dizajniranju svoje objave, odabiru prave fotografije i pravih reči… I to je ispravno! Atraktivna fotografija koja se izdvaja u News Feed-u je ta koja će privući pažnju korisnika, dok će adekvatno sročen tekst podstaknuti Facebook korisnika na željenu akciju – komentar, lajk stranice, share, klik na link do aranžmana naše turističke agencije, rezervaciju hotelske sobe…

Ali koliko pažnje posvećujete odabiru odabiru pravog tajminga za objave na svojoj Facebook stranici?

Za postizanje velikog organskog reach-a tajming je jednako bitan faktor kao i vizuelni izgled objave, njen sadržaj i celokupan sklop.

Dobro sastavljena objava postavljena u pogrešno vreme je zapravo loša objava!

Postavlja se pitanje postoji li i kada je najbolje vreme za postavljanje objave na Fejsbuku?

Nažalost, ne postoji jedno univerzalno vreme koje daje najbolje rezultate, ali postoji pravovremeno postavljanje objave.

Odgovor je složeniji nego što se u prvi mah čini…

Pitanje najboljeg vremena za postavljanje objave na Fejsbuku nije novo, njime se već dugo bave brojni sturčnjaci i kompanije u želji za davanjem što preciznijeg i konkretnijeg odgovora.

Tako na primer, Hootsuite platforma izdvaja sledeće:

  • Najbolje vreme za postavljanje objave na Fejsbuku je radnim danima između 12 i 15 časova, pri čemu je aktivnost korisnika manja utorkom u odnosu na ostatak radnih dana,
  • Vikendom je najbolje postovati između 12 i 13 časova.

S druge strane, na osnovu poređenja i analize različitih studija, Hubspot navodi da je period između 13 i 16 časova najbolji za postizanje visokog CTR (click-through rate), dok je idealan vremenski okvir vikendom takođe između 12 i 13 časova, uz dodatak da se postovanje pre 8h ujutru i nakon 20h uveče ne preporučuje. Dodaje se i to da je sreda u 15h izdvojena kao naročito dobar momenat za postavljanje objave na facebook-u.

najbolje vreme za objave
Najbolje vreme za Facebook objave na globalnom nivou. Izvor: SproutSocial.

Analiziranjem različitih studija dobijeni su različiti razultati i izvedeni različiti zaključci, ponekad vrlo slični, a katkad veoma različiti.

Dok većina studija zastupa mišljenje da najbolje postavljati objave u tzv. momentima vrhunca (peak time), kada su Fejsbuk korisnici najaktivniji, što je i logično, dotle postoje i pojedina mišljenja da ove trenutke treba izbegavati, jer će baš tada svi postavljati svoje objave, pa će usled veće konkurencije biti teže dopreti do korisnika (priznaćete da i ovde ima neke logike).

Mnogi iskusni marketari vešto izbegavaju „udarni“ termin za objave, što je kod nas obično između 19h i 21h jer su svesni da će u moru drugih objava u tom terminu njihova proći neopaženo i da su u startu osuđeni na manji organski reach jer se takmičite za mesto u newsfeed-u korisnika sa gomilom drugih stranica.

Dobra taktika, koju mi u agenciji često koristimo, je da se objava postavi par sati pre ovog udarnog termina, recimo oko 17 časova. Tako će objava do 19 časova već imati nekakav engagement najvernijih fanova pa su šanse da će je Facebook u udarnom terminu prikazati većem broju ljudi mnogo veće.

Svakako, navedene vremenske okvire, kao i sve druge koji se mogu naći na internetu, treba uzimati sa rezervom, tj. ne treba ih se striktno pridržavati.

Izdvojeni momenti se mogu koristiti više kao smernice kojima se možete upravljati, ali nikako strogo i slepo pridržavati.

Situacija je naročito komplikovana sa stranicama koje imaju globalnu publiku raspoređenu u više vremenskih zona. U tim slučajevima se jednostavno mora najpre odrediti prioritetno tržište.

TESTIRAJTE!

Isprobajte postavljanje objava različitim danima u nedelji i u različito vreme, a potom i sami analizirajte postignute rezultate. Dođite do svojih “peak” momenata.

A evo i kako da to uradite… Dobar tajming za postavljanje objava na facebook stranici određuje se na osnovu:

  1. Sadržaja same objave koja se postuje, i
  2. Statistike vaše Facebook stranice.

Sadržaj objave često može odrediti i vreme objave.

Primera radi, fotografiju jutarnje kafe ili doručka u vašem hotelu nećete postaviti uveče, nećete ponudu za vikend putovanje objaviti u subotu, niti ćete romantičan zalazak sunca postavljati u sred dana…

Najbolji način da odredite vreme za postavljanje objave na vašoj Facebook stranici jeste da analizirate statističke podatke stranice koji su vam na raspolaganju.

Otvorite sekciju “Insights”, a zatim kliknite na “Posts” kako bi vam se prikazao dijagram kao na slici ispod.

facebook page insights - analitika fb stanice

Ovaj dijagram vam pokazuje vrlo korisne podatke o tome kada su fanovi vaše stranice na internetu tokom dana.

Na osnovu ovih podatka jednostavno možete videti kada je najveći broj fanova vaše stranice online (maločas pomenute “peak time” momente) – logično je za očekivati da će vaše objave dati najbolje rezultate ako ih postavljate upravo u tom terminu.

Podaci su dodatno razloženi i na pojedinačne dane u nedelji, što vam može pomoći u preciznijem odabiru adekvatnog vremena za postavljanje objave tokom odgovarajućeg dana u nedelji.

Međutim, ispod ovog dijagrama možete videti mnogo bitnije podatke u vidu detaljne analitike svake pojedinačne objave sa vaše stranice.

analitika objava fb stranice

Sa leve strane svakog posta nalaze se informacije o datumu i tačnoj satnici kada je konkretni post obljavljen na stranici. Desno od posta nalaze se podaci koji se tiču tipa posta, Reach-a i Engagement-a koji je taj post ostvario.

Pogledajte koje objave su prošle najbolje a koje najlošije i razmislite da li je vreme objave imalo neke veze sa tim.

Naravno, “prolaznost” neke objave neće zavisiti isključivo od vremena kada je ona postavljena na Facebook, već i od samog tipa i sadržaja objave.

Pokušajte da nađete obrazac po kome određene objave slične po sadržaju daju bolje ili lošije rezultate u zavisnosti od vremena kada su objavljene. Ovakvo analiziranje će od vas zahtevati više vremena i truda, ali to je mala cena zarad pronalaženja najboljeg vremena i tipa sadržaja za postavljanje.

Ovom metodom ćete ne samo doći do najboljeg tajminga za Facebook objave već i do dobitne kombinacije i tipa sadržaja koji najbolje prolazi i koji treba da postavljate.

Dakle, da rezimiramo…

Ne postoji univerzalno najbolje vreme za postavljanje objave, ali postoji pravovremeno postavljanje svake objave.

To PRAVO VREME ćete odrediti na osnovu sadržaja same objave i statističkih podataka Fejsbuk stranice i pojedinačnih objava.

Isprobajte postavljanje istih/sličnih objava u različito vreme radi upoređivanja postignutih rezultata.

Na kraju krajeva, sa stanovišta učenja iz grešaka, ne možete pogrešiti dokle god pratite i učite iz efekata postavljenih objava.

Koje se vreme objave na Facebook stranicama vama pokazalo najboljim?

 

Leave a Comment