Zašto je Landing Stranica Važna i Kako Treba Da Izgleda

Iako kod većine ljudi vlada takvo mišljenje, homepage ipak nije najvažnija stranica na vašem sajtu.

Najvažnija stranica na sajtu je LANDING STRANICA a ulogu landing stranice može imati gotovo bilo koja stranica na sajtu.

Uf, zvuči konfuzno, znam. Ali je i veoma važno i zato ćemo u ovom tekstu objasniti pojam i koncept landing stranice.

Razumevanje koncpeta Landing stranice je od esencijalne važnosti u digitalnom marketingu jer upravo od te strane u velikoj meri zavise kvalitet i cena oglasa u kampanjama koje plaćamo ali i efekti svih ostalih marketinških aktivnosti.  

 

Šta je Landing stranica i od čega zavisi njen kvalitet?

 

Landing stranica je prva strana sajta koju posetilac otvori prilikom dolaska na sajt.

To je stranica na koju neko „sleti“  kako joj žargonski i samo ime kaže. Prevedeno na naš jezik „Landing page“ bi se mogla nazvati „Odredišnom stranicom“, jer ona to u suštini i jeste – odredište na koje neko stiže putem oglasa, internet pretrage ili nekog linka.

landing stranica

E sad, svi misle da je prva stranica na sajtu, logično, početna stranica. Ali to zapravo u više od 80% poseta nije slučaj.

Uzmimo za primer sajt turističke agencije koja nudi aranžmane ka različitim destinacijama, među kojima je i putovanje u Pariz koje je predstavljeno na posebnoj stranici ovog sajta. U slučaju da je ova agencija dobro odradila SEO optimizaciju, upravo će se ta stranica rangirati kada neko na Guglu izvrši pretragu za „putovanje u Pariz“ te će korisnici najpre posetiti tu stranicu a ne početnu ili neku drugu.

Isto će se desiti i ako ova agencija radi Google oglašavanje za „putovanje u Pariz“. Klik će voditi na taj konkretni aranžman, a ne na početnu stranicu. Isti je slučaj i sa Facebook oglasom ili regularnom objavom na Facebook stranici.

Kao što vidite, u svim navednim primerima, prva stranica na koju korisnik dolazi je stranica aranžmana a ne početna stranica I TO JE DOBRO!

Zašto je to dobro i kakve veze ima koju će stranicu korisnik prvo posetiti?

Veoma je važno da korisnik na sajtu dođe najpre na stranicu koja je najrelevantnija njegovim trenutnim interesima i potrebama.

U slučaju da je korisnik tražio na Guglu „putovanje u Pariz“ ili kliknuo na Facebook oglas koji promoviše aranžman za Pariz, on logično očekuje da ga klik dovede na stranicu posvećenu putovanju u Pariz.

Ali ako bi, kojim slučajem, taj korisnik došao na početnu stranicu turističke agencije na kojoj se nalazi more ponuda i različitih aranžmana to neće biti ono što je očekivao. On traži i želi da vidi Pariz. Ako se to ne nalazi na stranici na koju je „sleteo“ najverovatnije će otići sa sajta i tražiti dalje na internetu.

Izuzetno mali procenat posetilaca će pokušati da pronađe tu stranicu na sajtu, skrolovaće, gledaće u glavnom meniju ali gotovo niko neće zaista doći do nje.

Ljudi danas nemaju strpljenja, pažnja kratko traje, i ako na sajtu ne vide odmah ono što ih interesuje, otići će nakon svega par sekundi.

Ovo naročito vaši za turističku industriju jer je ponuda velika pa turista zna da će to isto pronaći i u nekoj drugoj agenciji ili hotelu. Turističke usluge ne spadaju u domen egzistencijlnih poreba pa to još dodatno doprinosi manjku strpljenja, koncentracije i zainteresovanosti kod turista koji posećuju sajtove.

Zato je važno korisnike odmah dovesti na stranicu koja im pruža željene informacije a to u najvećem broju slučaja nije početna stranica, naročito kod turističkih agencija.

Važno je da za svaki turistički proizvod i segment ponude kreirate posebnu landing stranicu na svom sajtu, što je dobro iz više razloga:

  • Korisnike vodite odmah na tu stranicu kada radite plaćeno oglašavanje što će vaše Google ili Facebook kampanje učiniti efikasnijim i jeftinijim.
  • Ta stranica ima neuporedivo veće šanse da se rangira na Guglu (naravno pod uslovom da je sadržaj kvalitetan uz dobru optimizaciju)
  • Korisnici odmah dobijaju željene informacije, ostaju na sajtu i ostvarujete enormno veći broj prodaja i upita.

Poražavajuće je primetiti da mnoge turističke agencije imaju posebnu stranicu na sajtu posvećenu Parizu i plaćaju Google oglase koji promovišu Pariz ali turiste vode na početnu stranicu.

Isti je primer kada se radi oglašavanje za letovanje na Krfu a turista se vodi na krovnu stranicu za letovanje u Grčkoj (nije početna ali je takođe nerelevantna) umesto na stranicu posvećenu samo Krfu. To je zaista veoma veoma loša praksa i ako ste se ovde prepoznali, odmah prepravite svoje kampanje!

 

Kada je u redu da početna stranica bude i landing stranica?

 

Ovo je najčešće slučaj sa manjiim i srednjim hotelima kod kojih je upravo početna stranica najrelevantniji prikaz hotelske ponude. Ipak, važno je da se na toj stranici nađu sve informacije o hotelu, sobama, hrani, lokaciji…

U redu je imati linkove ka drugim stranicama koje će svaki segment detaljnije prikazati ali početna stranica svakako treba da, makar u kratkim crtama, predstavi celokupnu ponudu hotela.

Isto važi i za sajtove turističkih vodiča ili sajtova koji predstavljaju samo jednu turističku turu – jedan turistički proizvod, kao i za sve kompanije uopšte koje žele da istaknu samo jedan proizvod na određenom sajtu.


Nekada postoji potreba da se landing stranica u potpunosti izdvoji sa sajta i objavi kao poseban one-page sajt na posebnom domenu.

Primer takve stranice koju smo mi radili za No+vello franšizu možete pogledati na ovom linku: https://salonkojisamsebeotplacuje.rs/


Ipak, u slučaju remarketing kampanja za hotel (kada korisnika vraćamo na sajt) treba za landing stranicu koristiti stranicu soba ili nekog konkretnog tipa soba, jer želimo da potencijalnog turistu spustimo dalje niz naš prodajni levak. Obzirom da je taj korisnik već posetio sajt hotela ne želimo da ga vraćamo na početnu stranicu već na stranicu konkretne sobe koje imamo u ponudi i odakle može odmah da rezerviše.

Dakle, landing stranicu u promotivnim kampanjama možemo prilagoditi ne samo prema relevantnosti sadržaja već i prema našoj digital marketing strategiji.

 

A šta je turističkim destinacijama?

 

Turističke destinacije često imaju veoma kompleksne i razgranate sajtove sa mnoštvom različitih kategorija i stranica.

Određivanje landing stranice kod turističkih destinacija zavisi od željene akcije i efekata. Destinacija svakako treba da ima posebne stranice kategorija i konkretnih znamenitosti, lokaliteta, smeštaja i sl.

Shodno potrebi koristi se različita landing stranica. Evo primera…

Ako, recimo, Turistička organizacija Beograda želi da jednim Facebook oglasom promoviše Muzej Nikole Tesle u oglas će svakako ubaciti link do konkretne stranice na njihovom sajtu posvećenoj konkretnom muzeju.

U slučaju da TOB u Facebook ili Instagram oglasu promoviše sve muzeje u gradu odgovarajuća landing stranica bi zapravo bila stranica na kojoj su izlistani svi muzeji u gradu.

I na kraju, tek kada TOB postavi oglas koji promoviše uopšte ceo Beograd kao jedinstvenu destinaciju, u tom sluačaju bi njihov homepage mogao biti i landing page oglasa.

Nadam se da ste u ovim primerima i objašnjenjima mogli bolje da razumete koncept landing stranice i kako je koristimo.

 

Hajde sada da vidimo šta odlikuje kvalitetnu landing stranicu!

 

landing stranica u internet marketingu

Dakle, landing stranica je prva stranica na našem sajtu na koju korisnik dođe nakon klika putem Facebook oglasa, Google oglasa, nekog linka, na osnovu rezultata Google pretrage i sl.

Kvalitetet landing stranice se pored relevantnosti, kao jedne od osnovnih parametara, može oceniti i na osnovu sledećih karakteristika:

 

Brzina učitavanja landing stranice

 

Podjednako kao i sve stranice na vašem sajtu, landing stranica se takođe mora brzo učitavati. Kako se landing stranica često ponaša kao „odskočna daska“ za izvršenje željene konverzije, brzina njenog učitavanja naročito dobija na značaju.

Stranicu će najviše usporiti velike i masivne fotografije. Kako je turističke proizvode gotovo nemoguće prodati bez kvalitetnih fotografija potrudite se da ih skalirate (nema potrebe da budu veće od 600×400 piksela, a naročito ne veće od 800×600) i optimizujete (u Photoshopu-u ili nekom drugom alatu) pre nego što ih uopšte i učitate na sajt. Izbegavajte korišćenje velikih slajdera koji zahtevaju ogromne fotografije jer oni samo izgledaju lepo dok ubijaju konverzije i nanose štetu u svakom drugom smislu.

Na brzinu učitavanja utiče i sam kod vašeg sajta i landing strane, korišćenje videa i ostalih iframe-ova, brzina odziva servera i mnogo drugih faktora. Kao dobar primer mogu navesti sajt Breza Travel-a koji se znatno brže učitava za razliku od većine domaćih turističkih agencija.

 

Prilagođenost za mobilne uređaje

 

Landing stranica mora biti Mobile Friendly! Koliko je važno da Landing stranica (kao i sajt u celosti) bude prilagođena za mobilne uređaje najbolje će vam pokazati podaci Google analitike o odnosu broja poseta koje dolaze sa desktop i sa mobilnih uređaja. Evo jednog takvog primera sa sajta jednog od naših klijenata (domaća turistička agencija):

posete sajtu sa mobilnog telefona

Korisničko iskustvo

 

Landing stranica mora da pruža dobro korisničko iskustvo, odnosno mora biti osmišljena i dizajnirana tako da omogući posetiocu stranice da na lak i jednostavan način uradi ono što mi želimo da uradi – da izvrši određenu konverziju.

Korisničko iskustvo, ili User Experience, podrazumeva lako snalaženje na sajtu, intuitivni raspored elemenata i funkcionalnosti, adekvatan dizajn i još dosta toga. Postoje osnovna pravila koja treba poštovati ali se najbolje korisničko iskustvo na landing stranici dobija stalnim testiranjima svih mogućih elemenata i merenjem rezultata u analitici.

 

Above the fold

 

Predstavlja vidljiv deo ekrana kada se stranica učita (bez ikakvog skrolovanja) i naročito je važan na mobilnom telefonu.

U praksi je ovaj deo često prekriven logotipom, menijem i zaglavljem koji čini osnovni sadržaj stranice nevidljivim.

Ovo je najčešća greška koji viđam kod turističkih sajtova i zato sam želeo posebno da je izdvojim, iako suštinski spada pod korisničko iskustvo.

Dešava se da je pri učitavanju stranice na telefonu vidljiv samo naslov, a neretko je čak i naslov prekriven.

Rezultat je češće napuštanje stranice, kratko trajanje posete i naravno manjak rezervacija. Ovo smo ispravili kod gotovo svih klijenata sa kojima radimo i rezultati su uvek bili drastično bolji.

 

Kako izgleda i šta treba da sadrži kvalitetna Landing stranica?

 

Sam izgled i sadržaj landing stranice zavisi od cilja koji želimo da postignemo. Stoga, pre nego što počnete sa kreiranjem landing stranice morate znati koji je njen cilj.

Cilj landing stranice najčešće jeste da potencijalnog turistu usmeri dalje kroz prodajni levak. Preciznije rečeno, cilj landing stranice mora biti usklađen sa ciljem oglasa i konkretne kampanje čiji je deo. U turizmu je to najčešće online rezervacija i/ili prodaja našeg turističkog aranžmana, sobe, apartmana, sedišta u avionu i sl.

Cilj landing stranice može biti i nešto drugo – prikupljanje e-mail adresa ili nekih drugih informacija, pružanje bolje ponude u procesu remarketinga, registracija učesnika za neki webinar, usmeravanje ka određenom proizvodu ili nekoj drugoj stranici na našem sajtu i sl.

U svakom slučaju landing stranica mora usmeravati turistu ka željenom cilju, tj. mora ga navesti i nagnati da izvrši određenu konverziju, poput popunjavanja prijave za newsleter, popunjavanje rezervacionog upita, poziv na broj telefona i dr.

Sledi nekoliko saveta kako da dizajnirate landing stranicu koja će imati visok procenat konverzija.

landing stranica NA SAJTU

 

Budite dirketni već u samom naslovu

 

Naslov je prva stvar koju će potencijalni klijent videti na vašoj stranici.

Zato naslov treba biti jasan, upadljiv, napisan velikim fontom i povrh svega direktan. To znači da mu već u naslovu ponudite ono zbog čega je on i došao na vašu landing stranicu.

Dakle, naslov treba biti u skladu sa oglasom, i idealno bi bilo da naslov sadrži ključnu reč koja se nalazi i u samom oglasu i/ili linku putem koga je posetilac i došao na landing stranicu. Ovo je naročito važno za Google Search oglase.

 

Tekst na stranici mora biti koristan i konkretan

 

Tekstualni opis mora biti osmišljen tako da daje kratke informacije koje će dodatno podgrejati osobu da rezerviše ili kupi ono za šta je već pokazao interesovanje klikom na oglas i dolaskom na landing stranicu.

Okolišanjem i davanjem već poznatih informacija rizikujete da posetioci napuste stranicu u roku od nekoliko sekundi ukoliko ih ne osnažite u nameri da urade ono zbog čega su uopšte i došli na stranicu – da izvrše željenu konverziju.

Zato, gađajte pravo u metu!

 

Prikažite iskustva zadovoljnih turista

 

Ko može bolje ubediti osobu koja je na korak od rezervacije ili kupovine da to i učini od onih koji su već koristili vaše usluge, bili zadovoljni i to podelili u knjizi utisaka?

Na kraju krajeva, najbolja reklama su zadovoljni klijenti – zašto onda to i ne iskoristiti.

Stavljanjem takozvanih „testimonijala“ na vašu landing stranicu povećavate šanse da potencijalni klijenti koji se još uvek premišljaju prevagnu u vašu korist, vođeni pozitivnim iskustvima vaših već postojećih klijenata.

Na primer, osoba koja se nalazi na stranici aranžmana za Pariz će svakako biti korak bliže rerervaciji ako vidi pozitivno iskustvo ranijih putnika sa tog istog konretnog aranžmana i idealno uz koju autentičnu fotku pod Ajfelovim tornjem.

 

Fotografije

 

Fotografije treba da pruže realan prikaz onoga što nudite kako bi posetilac landing stranice mogao i sam da vizualizuje određeni proizvod, uslugu, destinaciju itd.

Podrazumeva se da fotografije moraju biti atraktivne, dobrog kvaliteta, relevantne i ukomponovane u celokupan sadržaj landing stranice tako da dodatno bude želju za rezervacijom.

 

Mogućnost rezervacije

 

Gotovo svaka stranica na vašem sajtu mora imati nekakav Call to Action, bilo da je to dugme „Rezerviši“, broj telefona ili nešto slično. Na stranicama koje predstavljaju konkretne aranžmane, odnosno turističke proizvode, morate korisnicima pružiti mogućnost brze direktne rezervacije.

Prikažite broj telefona velikim i upadljivim fontom na više vidljivih mesta na stranici, i linkujte sam broj kako bi se već klikom na njega mogao izvršiti poziv.

Maksimalno pojednostavite popunjavanje online upita i tražite samo neophodne podatke.

Postavite dugme za rezervaciju odnosno kupovinu proizvoda/usluga. Važno je da CTA bude koncizan i postavljen na vidljivom mestu (ili na više mesta).

U slučaju da posetioci moraju odmah izvršiti uplatu preko sajta, budite sigurni da im obezbedite payment gateway i da jasno naznačite koje kartice dolaze u obzir te i da će transakcija biti sigurna.

Kako biste dodatno usmerili pažnju na vašu ponudu i vršenje željene konverzije, preporučljivo je rešiti se svih elemenata koji bi korisniku odvlačili pažnju.

Ako želite da korisnik klikne na broj telefona, najbolji savet je da uklonite svaku drugu moguću akciju sa sajta – linkove, dugmiće, sidebar, footer, pretrage, glavni meni i sve ostale navigacione elemente… Dakle, uklanjate apsolutno sve što ne želite da korisnik uradi kako biste im fokus usmerili samo ne jedinu željenu akciju.

Ukoliko ne možete skloniti sve navedene elemente koji odvraćaju pažnju, potrudite se da makar uklonite neke od njih.

 

Storytelling – najbolji prodavac u turizmu!

 

Što bi rekao uvaženi kolega Goran Rihelj, turizam je zapravo jedna nepresušna riznica priča, doživljaja, iskustava.

žPostoji nebrojano načina da ispričate kvalitetnu priču o gotovo svakom turističkom proizvodu.

Zato je čudno što na domaćem turističkom tržištu ovo gotovo niko ne koristi. Ali, to je ujedno i vaša šansa!

Laniding stranica turističkog proizvoda treba da ispriča kompletnu priču o datom putovanju ili hotelu. Zato morate dobro razumeti psihologiju vaših turista i razumeti njihove SKRIVENE želje da dođu u vaš hotel ili krenu na određeno putovanje. Ovaj tekst će vam verovatno biti od koristi: Zašto ne treba da promovišete samo putovanja već i nadu koja ide uz njih.

Priča na landing stranici treba kod turiste da odagna sve nedoumice i strahove:

  • Da li je vreme na destinaciji dobro u tom periodu? – Dajte im skrinšotove vremena u prethodnih 10 godina na destinaciji u periodu putovanja
  • Da li će imati novca – tu u priču ulazi plaćanje na rate, rani popusti i sl.
  • Da li je bezbedno – neke zvanične statistike o bezbednosti
  • Da li je destinacija/hotel dobar izbor za decu – prikažite im iskustva prethodnih gostiju

Pored otklanjanja svih prepreka u donošenju odluke, dobra landing stranica treba još više da pojača želju turista da rezervišu baš taj aranžman ili hotel.

Žargonski rečeno, landing stranica treba da naloži gosta da rezerviše i to što pre! A tu dolazi na red još jedan element koji kompletira priču:

 

POPUST TRAJE JOŠ SAMO DANAS – JOŠ SAMO 4 SLOBODNA MESTA – NEKO IZ BEOGRADA JE UPRAVO REZERVISAO OVAJ HOTEL

 

Već ste iz podnaslova razumeli o čemu se radi.

U pitanju su već dobro poznati marketinški koncepti zvani Urgency i Scarcity. Prvi označava kreiranje atmosfere hitnosti, da korisnik što pre donese odluku, mora reagovati odmah, inače će propustiti izuzetnu ponudu – što je već scarcity ili strah da nešto ne propustimo.

Ma koliko vam to delovalo smešno ovo u praksi I TE KAKO RADI! I to ne samo da radi kod nas i u svetu (dokazano iz iskustva) već radi i kod publike višeg intelektualnog nivoa, a podjednako i kod ljudi koji se i sami bave marketingom.

Uostalom, ne treba nam bolji primer, idite na Booking.com i pogledajte bilo koji hotel. Biće vam sve jasno. Ako oni to rade, to znači da funkcioniše.

BOOKING URGENCY

Ipak, obzirom da smo mi relativno malo tržište, vodite računa da sa ovim ne preterujete i da zaista budete dosledni. Ako kažete da će se popust završiti večeras u 12, onda neka zaista tako i bude.

 


 

Kreiranje ovako opširnijih i kvalitetnijih posebnih landing stranica za svaki aranžman i turistički proizvod na sajtovima koji imaju na stotine aranžmana u ponudi svakako nije moguće. Ovo je moguće za one koji imaju recimo do 20-ak aranžmana, objekata, soba, apartmana…

Za veće turističke (ili bilo koje druge) sajtove savetujem kreiranje ovakvih stranica za proizvode koje želite da prodate u većoj meri, tamo gde vam se najviše isplati prodaja ili ako uvodite neku novu destinaciju pa je potrebno da ljudima sve to bolje objasnite.

Za sajtove turističkih agencija koje imaju veliku ponudu savetujem da se ovako odrade stranice koje predstavljaju određene destinacije, npr – Letovanje u Alanji ili Zimovanje u Bugarskoj.

Nedavno smo uradili landing page template za destinacijske stranice za jednu od najvećih turističkih agencija kod nas. Toliko su zadovoljni da ćemo isto raditi i za njihove agencije na ostalim okolnim tržištima u Evropi.

Nažalost, zbog poverljivosti ne mogu otkriti detalje ove stranice ali ako želite da osmislimo landing stranice za vaš turistički biznis ili možda i kompletnu digitalnu strategiju, budite slobodni da me kontaktirate.

Imate pitanja? Pišite ih u komentarima, rado ću odgovoriti na svako!

Leave a Comment